Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Novuss 2020
Ziņas

Rīgā, Rīgas Satiksmes telpās 10. oktobrī norisinājās šī gada LNSS čempionāts novusā, kopumā šoreiz pulcējot 15 spēlētājus. 4 no tām arī sievietes. Turnīrs norisinājās pēc Šveices sistēmas un tika izspēlētas 7 kārtas, kuru laikā tad arī tika noskaidroti godalgoto vietu ieguvēji gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Sieviešu konkurencē stabili pirmo vietu izcīnīja Irēna Lāce, kura […]

Lasīt tālāk ⟶

30.09.2020
Boulings
Sporta veidi

Tenpin Bowling is very popular among the blind. It is played in more than twenty countries throughout the Americas, Asia, Europe and Oceania. There are countless reasons for Tenpin Bowling’s popularity among the blind. First of all, it is a game of recreation which can be enjoyed by the blind and the sighted on an […]

Lasīt tālāk ⟶

27.09.2020
Golbols
Kalendārs

LNSS čempionāts Golbolā 2020. NOLIKUMS. Laiks un vieta: Golbola čempionāts notiks sestdien, 2020. gada 21. novembrī, Inčukalnā, Inčukalna sporta kompleksā, Zvaigžņu ielā 2a. Sacensību sākums: plkst.12:00. Sacensību vadība: Sacensības organizē LNSS. Sacensības vada LNSS apstiprināti tiesneši. Sacensību kārtība: LNSS čempionāts golbolā notiek pēc IBSA golbola komitejas apstiprinātiem noteikumiem. Sacensību kārtību nosaka tiesnešu kolēģija atkarībā no […]

Lasīt tālāk ⟶

Peldēšana
Kalendārs

LNSS 2020.gada čempionāts peldēšanā. NOLIKUMS Vieta un laiks: Peldēšanas sacensības notiks piektdien, 2020.gada 6.novembrī, Inčukalna sporta kompleksa peldbaseinā, Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2a. Sacensību sākums plkst.12.00 Sacensību vadība:  Sacensības organizē LNSS valde. Dalībnieki: Dalībnieki tiek iedalīti sekojošās grupās: Pieaugušo grupa- virs 18 gadiem Junioru grupa – 14-18 gadiem Jauniešu grupa – līdz 14 gadiem Vīrieši – […]

Lasīt tālāk ⟶

Šoudauna 3.posms (atcelts!)
Kalendārs

LNSS čempionāta šoudaunā 3. posms NOLIKUMS. Laiks un vieta: Šoudauna sacensības notiks 2020.gada 17 – 18. oktobrī Liepājā, Liepājas Neredzīgo Biedrības telpās, Ganību iela 197/205. Sacensību sākums: 17.oktobrī plkst. 8:00 Sacensību vadība: Sacensības organizē LNSS. Sacensības vada LNSS apstiprināti tiesneši. Sacensību kārtība: Sacensības norisinās divās līgās – 1. līgā un 2. līgā; Vīrieši un sievietes […]

Lasīt tālāk ⟶

Novuss
Kalendārs

LNSS čempionāts Novusā NOLIKUMS Laiks un vieta: Novusa sacensības notiks 2020.gada 10 oktobrī, Rīgas Satiksmes telpās, Rīgā Brīvības ielā 191 Sacensību sākums: plkst.10:00 Sacensību vadība:  Sacensības organizē LNSS Sacensības vada LNSS apstiprināti tiesneši. Sacensību kārtība: Sacensības notiek vienspēlēs pēc Latvijas Novusa federācijas izstrādātiem noteikumiem. Iesakite būs B3 un B4 grupās. Noteikumi apskatāmi šajā saitē: http://poligons-lnf.rectusmedia.com/novusa-speles-noteikumi […]

Lasīt tālāk ⟶

Vieglatlētika
Kalendārs

LNSS čempionāts vieglatlētikā NOLIKUMS. Mērķis un uzdevumi: Vieglatlētikas popularizēšana un tālākā attīstība visā valstī. Latvijas Neredzīgo sporta savienības 2020. gada čempionu noskaidrošana vieglatlētikā. Aktīvās atpūtas un veselīgā dzīvesveida popularizēšana. Jaunu interesentu piesaiste savienības rīkotajām sporta aktivitātēm. Vieta un laiks: 2020. gada 12. septembris. Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Kronvalda iela 24. Sacensību sākums plkst.12:00 Sacensību vadība: […]

Lasīt tālāk ⟶

25.09.2020
LNSS statūti
Dokumenti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrāRīgā, 2010.gada 10. septembrisar Nr._40008023251 „LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBA” STATŪTI(jaunā redakcija) ApstiprinātiLatvijas Neredzīgo sporta savienības kongresāRīgā, 2010. gada 10. septembrī. BIEDRĪBAS“LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBA”STATŪTI 1. NOSAUKUMS UN VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Neredzīgo sporta savienība”, kura oficiālais saīsinājums ir LNSS (turpmāk tekstā – LNSS). Nosaukums angļu valodā -Latvian Blind […]

Lasīt tālāk ⟶

Iesniegums fiziskām personām
Dokumenti

Biedrības «Latvijas Neredzīgo sporta savienības» valdei Juglas iela14A, Rīga, LV-1024 ______________________________________________________Vārds Uzvārds Personas kods________________________________________ Adrese:_______________________________________________ _______________________________________________ Tālrunis: ___________________ E-pasts: ________________________ I E S N I E G U M S Lūdzu uzņemt mani ___________________________________________________ Vārds Uzvārds biedrībā «Latvijas Neredzīgo sporta savienība» (turpmāk – LNSS) par biedru. Ar LNSS statūtiem esmu iepazinies, apsolu izmantot biedra tiesības […]

Lasīt tālāk ⟶

Iesniegums juridiskām personām
Dokumenti

Biedrības «Latvijas Neredzīgo sporta savienības» valdeiJuglas iela14A, Rīga, LV-1024 ______________________________________________________Pilns nosaukums Reģistrācijas Nr. _________________________________________ Adrese:___________________________________________________ ___________________________________________________ Kontaktpersona:_________________________________________ Tālrunis: _______________________ E-pasts: ________________________ I E S N I E G U M S Lūdzu uzņemt_________________________________________________________ Pilns nosaukums ______________________biedrībā «Latvijas Neredzīgo sporta savienība» (turpmāk – LNSS) par biedru. Ar LNSS statūtiem esam iepazinušies, un ,apsolām izmantot biedra tiesības […]

Lasīt tālāk ⟶