Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Spēka trīscīņa

Spēka trīscīņa IBSA kalendārā ir salīdzinoši jauns sporta veids, jo pirmais pasaules čempionāts norisinājās vien 2000. gadā Nīderlandē

Spēka trīscīņā neredzīgajiem ir spēkā tie paši noteikumi, kādi redzīgajiem sportistiem, bet ar vienu izņēmumu – treneris drīkst pavadīt sportistu līdz celšanas platformai un būt ar viņu kopā līdz brīdim, kad sportists ieņem celšanas pozīciju.

 Sacensībās ir jāveic trīs dažādi vingrinājumi: pietupieni, guļus spiešana un vilkme. Katram sportistam tiek doti trīs mēģinājumi katrā veidā, un labākais ieskaitītais mēģinājums tiek ņemts vērā, nosakot sportistu vietu sadalījumu.

Spēka trīscīņa jeb pauerliftings bieži vien tiek jaukts ar svarcelšanu, kas patiesībā ir pavisam cits sporta veids.

Celšanas pozīcija

Treneris pavada neredzīgo sportistu līdz platformai pirms celšanas, drīkst uzturēties tā tuvumā un palīdzēt orientēties vingrinājuma laikā.

Stienis

Rievas svaru stienī neredzīgajiem sportistiem palīdz sajust stieni ar taustes palīdzīb