Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Golbols

LNSS čempionāts Golbolā 2020.

NOLIKUMS.

Laiks un vieta:

Golbola čempionāts notiks sestdien, 2020. gada 21. novembrī, Inčukalnā, Inčukalna sporta kompleksā, Zvaigžņu ielā 2a.

Sacensību sākums: plkst.12:00.

Sacensību vadība:

Sacensības organizē LNSS.

Sacensības vada LNSS apstiprināti tiesneši.

Sacensību kārtība:

LNSS čempionāts golbolā notiek pēc IBSA golbola komitejas apstiprinātiem noteikumiem. Sacensību kārtību nosaka tiesnešu kolēģija atkarībā no pieteikto komandu skaita.

Pieteikumi:

Pieteikumi jāiesūta elektroniski, (links būs pieejams 2 nedēļas pirms sacensībām). (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas nosūtīt elektroniski, tad zvanīt pa tel. 29624353).

Pieteikties sacensībām iespējams, veidojot kolektīvo pieteikumu caur reģionālām organizācijām un neredzīgo sporta klubiem.

  • Pārstāvim vai dalībniekam jābūt līdzi LNSS gada licencei vai diagnozi apliecinošam dokumentam.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

LNSS var dažādu iemeslu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 29624353.

Apbalvošana:

1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un kausu. Ja disciplīnā ir mazāk par 4 dalībniekiem, tad apbalvo tikai 1. un 2. vietas ieguvējus. Ja disciplīnā piedalās mazāk par 3 dalībniekiem, ar sacensību medaļu apbalvo tikai 1.vietas ieguvēju.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar ārsta izziņu un ar savu parakstu pie dalībnieku reģistrācijas pirms sacensībām.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.