Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Vieglatlētika

LNSS čempionāts vieglatlētikā

NOLIKUMS.

Mērķis un uzdevumi:

Vieglatlētikas popularizēšana un tālākā attīstība visā valstī.

Latvijas Neredzīgo sporta savienības 2020. gada čempionu noskaidrošana vieglatlētikā.

Aktīvās atpūtas un veselīgā dzīvesveida popularizēšana.

Jaunu interesentu piesaiste savienības rīkotajām sporta aktivitātēm.

Vieta un laiks:

2020. gada 12. septembris.

Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Kronvalda iela 24.

Sacensību sākums plkst.12:00

Sacensību vadība:

Sacensības organizē LNSS.

Dalībnieki:

Dalībnieki tiek iedalīti sekojošās grupās:

Vīrieši – B1, B2, B3, B4 grupas dalībnieki tiek apvienoti, katrai grupai izmantojot rezultāta koeficientu

Sievietes – B1, B2, B3, B4 grupas dalībnieki tiek apvienoti, katrai grupai izmantojot rezultāta koeficientu.

Open grupa – Sportisti no 18 līdz 50 gadu vecumam.

Senioru grupa – (vecāki par 50 gadiem).

Jauniešu grupa (līdz 18 gadiem).

Junioru grupa (līdz 12 gadiem).

B1 grupas dalībniekiem disciplīnu jāveic tumšā acu apsējā

(saskaņā ar IBSA noteikumiem).

Apģērbs:

Dalībniekiem jāstartē vieglatlētikas noteikumiem atbilstošos sporta tērpos un apavos. Neievērošanas gadījumā, tiesnešiem ir tiesības nepielaist dalībnieku pie starta.

Disciplīnas:

Katrs dalībnieks drīkst pieteikties ne vairāk par 4 (četrās) disciplīnās.

Ja kādā no disciplīnām konkrētā vecuma grupā būs pieteikušies mazāk kā 3 dalībnieki, tad viņi automātiski tiks apvienoti Open klasē.

Dalībnieki sacenšas sekojošās disciplīnās:

Lēkšana: tāllēkšana, (B1 gr. koef. – 1,2; B2 gr. koef.-1,1; B3 koef. -1; B4 gr. koef. – 0,99)

Mešana: šķēps, lode, disks (B1 gr. koef. – 1,2; B2 gr. koef.-1,02; B3 koef. -1; B4 gr. koef. – 0,99)

Skrējieni: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, (B1 grupas koef. – 0,96; B2 grupas koef.- 0,98; B3 grupas koef.- 1; B4 grupas koef.-1,01)

Disciplīnas jauniešu grupā:

Skriešana: 100m, 200m, 400m (B1 grupas koef. – 0,96; B2 grupas koef.- 0,98; B3 grupas koef.- 1; B4 grupas koef.-1,01)

Lēkšana: Tāllēkšana (B1 gr. koef. – 1,2; B2 gr. koef.-1,1; B3 koef. -1; B4 gr. koef. – 0,99)

Disciplīnas senioru grupā:

Skriešana: 100m, 400m (B1 gr. koef. – 0,96; B2 gr. koef.-0,98; B3 koef. -1; B4 gr. koef. – 1.01)

Mešana/grūšana: šķēps, lode, disks (B1 gr. koef. – 1,2; B2 gr. koef.-1,02; B3 koef. -1; B4 gr. koef. – 0,99)

Inventārs (acu apsēji) un pavadoņi:

B-1, B-2 grupas dalībniekiem pašiem jānodrošina sev pavadonis un acu apsējs.

Apbalvošana:

1.-3. vietu ieguvēji katrā sporta veidā un katrā disciplīnā pēc sacensībām tiek apbalvoti ar medaļām. Ja disciplīnā ir 3-4 dalībnieki, tad ar medaļām apbalvo tikai 1. un 2. vietas ieguvējus.

Dalības maksa:

LNSS gada licenču īpašniekiem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – bezmaksas.

Pārējiem dalībniekiem – 2 EUR.

Pieteikumi:

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski(https://eu.jotform.com/build/91136256951358), līdz 24. augustam pēc aicinājumā norādītās saites (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas pieteikumu nosūtīt elektroniski, tad zvanīt pa tel. 29624353).

Pieteikties sacensībām iespējams, veidojot kolektīvo pieteikumu caur reģionāliem neredzīgo sporta klubiem.

  • Pārstāvim vai dalībniekam jābūt līdzi LNSS gada licencei vai diagnozi apliecinošam dokumentam.

Ja atlēts ierodas sacensībās iepriekš nereģistrējies, sacensību organizatoriem un tiesnešiem ir tiesības nepielaist pie starta.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

LNSS var dažādu apstākļu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 29624353.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstuveselības apliecinājuma izziņai, ko sagatavojusi LNSS valde.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.