Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Peldēšana

LNSS 2020.gada čempionāts peldēšanā.

NOLIKUMS

Vieta un laiks:

Peldēšanas sacensības notiks piektdien, 2020.gada 6.novembrī, Inčukalna sporta kompleksa peldbaseinā, Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2a.

Sacensību sākums plkst.12.00

Sacensību vadība: 

Sacensības organizē LNSS valde.

Dalībnieki:

Dalībnieki tiek iedalīti sekojošās grupās:

Pieaugušo grupa- virs 18 gadiem

Junioru grupa – 14-18 gadiem

Jauniešu grupa – līdz 14 gadiem

Vīrieši – B1, B2, B3, B4 grupas dalībnieki tiek apvienoti, B1, B2 grupai izmantojot rezultāta koeficientu (B1- 0,87; B2- 0,93; B3-1; B4-1,01).

Sievietes – B1, B2, B3, B4 grupas dalībnieki tiek apvienoti, B1,B2 grupai izmantojot rezultāta koeficientu (B1- 0,87; B2- 0,93; B3-1; B4-1,01).

Distances:

Dalībnieki sacenšas sekojošās distancēs:

Pieaugušo un junioru grupai: 50m brīvais stils, 50m krauls uz muguras, 50m brass, 50m tauriņstils, 100m brīvais stils.

Jauniešu grupai: 25m brīvais stils, 25m krauls uz muguras

Katrs dalībnieks drīkst pieteikties ne vairāk par trijām distancēm.

Apbalvošana:

1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. Ja disciplīnā ir mazāk par 4 dalībniekiem, tad  apbalvo tikai 1. un 2. vietas ieguvējus. Ja disciplīnā piedalās mazāk par 3 dalībniekiem, ar sacensību medaļu apbalvo tikai 1.vietas ieguvēju.

Junioru un jaunākās grupas dalībnieki, kuri izcīnīs godalgotās vietas kopējā vērtējumā, papildus saņems kopvērtējuma medaļas.

Vērtēšana:

Visi sacensību dalībnieki tiek vērtēti kopējā vērtējumā.

Apbalvojot, junioru un jaunākās grupas dalībnieki, papildus tiek vērtēti tikai savā grupā.  

Dalības maksa:

LNSS gada licenču īpašniekiem – bezmaksas.

Pārējiem dalībniekiem – 2 EUR.

Pieteikumi:

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski, līdz 30.oktobrim pēc aicinājumā norādītās saites (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas pieteikumu nosūtīt elektroniski, tad zvanīt pa tel. 26596476).

Pieteikties sacensībām iespējams, veidojot kolektīvo pieteikumu caur reģionāliem neredzīgo sporta klubiem.

Pārstāvim vai dalībniekam jābūt līdzi LNSS gada licencei.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

LNSS var dažādu iemeslu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 26596476.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu pie dalībnieku reģistrācijas pirms sacensībām.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.