Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Novuss

LNSS čempionāts Novusā

NOLIKUMS

Laiks un vieta:

Novusa sacensības notiks 2020.gada 10 oktobrī, Rīgas Satiksmes telpās, Rīgā Brīvības ielā 191

Sacensību sākums: plkst.10:00

Sacensību vadība: 

Sacensības organizē LNSS

Sacensības vada LNSS apstiprināti tiesneši.

Sacensību kārtība:

Sacensības notiek vienspēlēs pēc Latvijas Novusa federācijas izstrādātiem noteikumiem. Iesakite būs B3 un B4 grupās. Noteikumi apskatāmi šajā saitē: http://poligons-lnf.rectusmedia.com/novusa-speles-noteikumi

Dalības maksa:

Visiem dalībniekiem – 3 EUR

Pieteikumi:

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski, pēc aicinājumā norādītās saites kura būs aktīva divas nedēļas pirms sacensību norises (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas pieteikumu nosūtīt elektroniski, tad lūgums zvanīt pa tel. 29624353).

Pieteikties sacensībām iespējams arī veidojot kolektīvo pieteikumu caur  reģionālām organizācijām un  neredzīgo sporta klubiem. 

Inventārs:

Sacensību inventāru nodrošina sacensību organizatori.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

Organizatori var dažādu iemeslu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected] 

Apbalvošana: 

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu pie dalībnieku reģistrācijas pirms sacensībām.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.