Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Golbols

Golbols ir komandu spēle. Tajā piedalās divas komandas; katrā – trīs spēlētāji, ar skatu – cits pret citu, katrai komandai atrodoties savā laukuma malā. Spēles mērķis ir iemest bumbu pretinieku komandas vārtos.

Laukums

Lielums: 18 x 9 metri. Komandas laukums: Trīs metrus liels laukums tieši vārtu priekšā. Spēlētāji drīkst brīvi pārvietoties pa savas komandas laukumu un mestajai bumbai ir jāskar zeme vismaz vienreiz, pirms bumba šķērso līniju, kas atrodas sešu metru attālumā no vārtiem, un vēl vienu reizi – sešu metru neitrālajā zonā laukuma centrā.

Laukuma līnijas tiek lietotas laukuma zonējuma izcelšanai, un šajā sporta veidā tiek lietota aukla, kas pārklāta ar lentu, lai līnijas būtu taustāmas un palīdzētu spēlētājiem orientēties.

Bumba

Bumba ir pildīta ar trokšņa zvārguļiem, kas palīdz spēlētājiem to uztvert.

Acu apsēji 

Acu apsējiem jābūt uzvilktiem visu laiku, lai nepieļautu situācijas, ka daļēji redzīgi spēlētāji gūst punktus