Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Atbalstītājiem

Latvijas Neredzīgo sporta savienība ir sabiedriska labuma organizācija.

Rekvizīti ziedojumiem:

Latvijas Neredzīgo sporta savienība

Reģ. Nr.: 40008023251

Juridiskā adrese: Juglas iela 14A, Rīga, LV-1024

Banka: SEB banka

SWIFT: UNLALV2X

Konts: LV42UNLA0050016656062

Veicot pārskatījumu lūdzam norādīt arī ziedojuma mērķi.
Piemēri: pasākumu organizēšanai, starptautiskām sacensībām, biedrības uzturēšanai, administratīviem izdevumiem.