Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Peldēšana

Neredzīgo un daļēji redzīgo sacensības peldēšanā notiek saskaņā ar IBSA izstrādātu nolikumu, kas balstīts uz Starptautiskās Peldēšanas Federācijas noteikumiem, variējot tos un ņemot vērā  IBSA trīs redzes klasifikācijas (B1, B2 un B3). Neredzīgie peldētāji sacenšas tādās pašās disciplīnās kā redzīgie sportisti (brīvais stils, „tauriņstils”, peldēšana uz muguras un brass).

Galvenā atšķirība neredzīgo peldēšanā ir sākuma pozīcija (peldētāji, ja to vēlas, var sākt sacensties jau ūdenī) un tehnika, ko pielieto pagriežoties (palīgs liek neredzīgajam peldētājam saprast, ka tas tuvojas peldbaseina galam, tam piesitot). 

Stafetes disciplīnā tiesnesim ir ļoti svarīga loma. Viņš ir atbildīgs par to, lai pateiktu peldētājiem, kad tiem ienirt, lai pārņemtu stafeti no komandas biedra.

Visnozīmīgākie notikumi neredzīgo peldēšanas kalendārā ir  IBSA pasaules čempionāts un Paralimpiskās spēles. Regulāri notiek arī kontinentālās sacensības.

Aizsargbrilles

Visiem neredzīgajiem (B1) peldētājiem ir jānēsā gaismu necaurlaidīgas aizsargbrilles, lai cīņa būtu godīga.

Piesitiens

20. gadsimta 80. gadu sākumā tika radīta tehnika, ko izmanto, lai brīdinātu neredzīgos peldētājus, ka tie tuvojas peldbaseina malai. Aizraušanās, eksperimentēšanas un smaga darba rezultātā, ko veica Vilfs un Odrija Stromi, radās tehnika, ko pazīst kā piesitienu. 

Peldēšanas piesitiena veicējiem piesitiens ir jāsaskaņo ar peldētāja vēzienu. Tas jādara īstajā brīdī, ļaujot peldētājam peldēt pilnā ātrumā bez bailēm par ietriekšanos peldbaseina galā un apgriezties, nezaudējot vērtīgās sekunžu simtdaļas. Ir nepieciešama augstākā līmeņa uzticēšan