Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS 2023. gada kongress

Latvijas Neredzīgo sporta savienība

Reģ. nr. 40008023251

Kongresa protokols Nr. 1/2023

Rīga, Braila iela 4, Rīga, Strazdumuižas klubs                 

2023. gada 25. martā

Plkst. 19:00

Pamatojoties uz 2023. gada 20. februāra biedrības “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” (turpmāk tekstā – LNSS) valdes sēdes lēmumu, LNSS valde 25.03.2023. Rīgā, sasauc LNSS 2023. gada kongresu. LNSS šobrīd ir 8 juridiskie biedri. Katrai biedra organizācijai tiek noteikti 2 balsstiesīgie pārstāvji. Uzaicinājums uz kongresu tika nosūtīts visiem LNSS biedriem elektroniski (uz e-pastu) 2023. gada 11. martā.

Sapulcē piedalās: LNSS kongresā piedalās 25 (divdesmit pieci) no 41 (četrdesmit viena) LNSS balsstiesīgiem biedru pārstāvjiem, tādējādi kongress saskaņā ar LNSS statūtu noteikumiem ir lemttiesīgs.

Lēmumi par procedūras jautājumiem:

Biedrības LNSS prezidents  iepazīstina kongresa dalībniekus ar ieradušos biedrības LNSS  biedru sarakstu. Konstatē, ka sapulcē piedalās 25 (divdesmit pieci) no 41 sarakstā minētajiem biedriem.

Dalībnieku sapulce ar 25 balsīm „par” un ar 0 balsīm  „pret”, nolēma:

 1. Ievēlēt par sapulces vadītāju Uģi Skuju(25 par), par sekretāru (protokolētāju) – Artūru Būdu (25 par), par balsu skaitītāju – Nikolu Sergejevu (25 par 0 pret) .
 2. Apstiprināt darba kārtības jautājumus: (25 par 0 pret)
 3. LNSS prezidenta, ģenerālsekretāra, revidenta atskaites ziņojums;
 4. LNSS 2022. gada pārskata apstiprināšana;
 5. LNSS 2023. gada kalendāra apstiprināšana;
 6. Atskaite par projekta Biedrības “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” darbības un kapacitātes stiprināšana norisi;
 7. Informācija par RD projektu “Nāc piedalies un sporto ar mums”;
 8. LNSS Ētikas komisijas atskaite;
 9. Dažādi jautājumi.

Sapulces norise.

 1. Tiek precizēts, ka turpmāk LNSS gada pārskats tiks publiskots arī LNSS mājas lapā. 
 2. Prezidents nolasa grāmatveža ziņojumu par LNSS 2022. gada pārskatu.
 3. Ģenerālsekretārs ziņo par 2022. gada sportiskajiem notikumiem
 4. Prezidents informē par 1 NVA programmas stipendiātiem(projektu asistentu), kurš palīdzēs ikdienas darbos
 5. Indulis Bumbieris informē par AIF projektu un tā gaitu, kā arī RD projekta “Nāc un Sporto” gaidāmajiem pasākumiem.
 6. Tiek precizēta situācija, kas saistīta ar debitora Gļeba Ļepska parāda lietu.
 7. Revidents dod savu revīzijas ziņojumu.
 8. Balsojums par LNSS gada pārskata uz 31.12.2022 revīzijas apstiprināšanu:

25 balsis “par”                        0 balsis “pret”      0 balsis “atturas”

 • Balsojums par LNSS gada pārskata uz 31.12.2023 apstiprināšanu:

25 balsis “par”                        0 balsis “pret”      0  balsis “atturas”

 1. 2023. gada sacensību kalendāra pārskats.
 2. LNSS prezidents ziņo par 2022. gadā piešķirto finansējumu. 
 3. Ētikas komisijas vadītājas atskaite.
 4. Dažādi jautājumi:
 5. Diskusija par LNSS sacensību kalendāra pieskaņošanu un saskaņošanu ar juridskajiem biedriem.
 6. Diskusija par iespēju citas klases dalībniekiem pieteikties un startēt Open klasē, ja pats dalībnieks tā vēlas.
 7. Diskusija ideju līmenī par to, kā piesaistīt trenerus treniņu procesam, lai būtu lielāka attīstība.
 8. Jautājums par vieglatlētikas sacensību sportistu asistentu apbalvošanu ar godalgām.
 9. Diskusija par to, lai atļautu šoudauna 2. līgas spēlētājiem, gadījumā ja tie kvalificējas pirmajai līgai dot iespēju atteiktos no dalības 1. līgā.

Kongress nolēma:

 1. Atbalstīt LNSS 2022. gada pārskata revīzijas ziņojums.
 2. Atbalstīt LNSS 2022. gada pārskatu.
 3. Apstirpināt LNSS 2023. gada kalendāru.
Sapulces vadītājs:  (paraksts)Uģis Skuja
Sekretārs (protokolētājs):  (paraksts)Artūrs Būda