Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Protestu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Protestu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 1. Mērķis
 • Lai noteiktu sacensību uzvarētāju pēc godīgiem spēles principiem.
 • Veicināt demokrātiju
 • Veicinātu Latvijas Neredzīgo Sporta savienības (turpmāk LNSS) organizēto sacensību izaugsmi
 • Lai veicinātu nopietnu attieksmi pret sacensībām, gan no dalībniekiem, gan sacensību organizatoriem.
 • Lai sacensību organizatori un tiesneši atbildīgi un pēc visaugstākajām ētikas normām nodrošinātu LNSS sacensību organizēšanu.
 1. Protestu iesniegšanas kārtība

Nolikuma pārkāpuma vai neskaidrību gadījumā sacensību dalībnieks vai komandas pārstāvis, var iesniegt protestu, aizpildot protesta pieteikuma anketu (skatīt pielikumu Pieteikuma anketa). Protests jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim 20 minūšu laikā pēc konkrētās spēles beigām vai notikuma brīža (piemēram, skrējiena, brauciena utt.), iemaksājot drošības naudu 20 EUR apmērā.

 1. Protesta izskatīšanas kārtība

Protests tiks izskatīts tūlīt pēc tā saņemšanas. Ja protests ir nepamatots, protesta iesniedzējam drošības nauda netiek atgriezta. Ja protests ir pamatots, protesta iesniedzējam drošības nauda pilnā apmērā tiek atgriezta atpakaļ.

 1. Protesta izskatīšanas kārtība

Protesta izskatīšanas komisija sastāv no sacensību galvenā tiesneša, sacensību tiesneša un vismaz viena LNSS valdes locekļa. Protesta izskatīšanas komisija, iesaistītās puses var aicināt uz individuālām un/vai kopīgām pārrunām. Komisija lēmumu pieņem, atsaucoties uz protesta pieteikuma anketā sniegto informāciju un visu iesaistīto pušu pārrunu rezultātiem. Komisijas pieņemtais lēmums jāpaziņo visām iesaistītajām pusēm. Gadījumā, ja kāda no iesaistītajām pusēm atsakās sadarboties, tiek pieņemts lēmums bez viņu klātbūtnes.

 1. Protesta komisijas lēmums nav pārsūdzams.
 2. Iebildumus par protesta komisijas vai sacensību organizatoru rīcību iesniegt LNSS prezidentam Imantam Elstiņam rakstiskā formā sūtot uz e-pastu [email protected]