Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Visi laipni aicināti uz LNSS kongresu 2023

Aicinām Jūs uz LNSS 2023. gada kongresu, kurš notiks 25.03.2023. no plkst. 10:00 – 15:00 Latvijas Neredzīgo biedrības kluba telpās (Braila ielā 4, Rīgā).
Plānotā kongresa darba kārtība ir sekojoša:

LNSS prezidenta, ģenerālsekretāra, revidenta atskaites ziņojums;

LNSS 2022. gada pārskata apstiprināšana;

LNSS 2023. gada kalendāra apstiprināšana;

Atskaite par projekta Biedrības “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” darbības un kapacitātes stiprināšana norisi;

Informācija par RD projektu “Nāc piedalies un sporto ar mums”;

LNSS Ētikas komisijas atskaite;

Dažādi jautājumi.

Aicināti ierasties ir visi, kas vēlas ietekmēt LNSS attīstību nākotnē, bet balsstiesīgo fizisko un juridisko biedru saraksti ir atrodami tīmekļa vietnes sadaļā dokumenti.