Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Tuvojas LNSS 30 gadu jubilejas pasākums

Ielūdzam Jūs uz Latvijas Neredzīgo sporta savienības 30 gadu jubilejas pasākumu, kurā godināsim šī gada labākos sportistus, kā arī personas, kas ar savu ieguldīto darbu vai sportiskajiem panākumiem devušas nozīmīgu ieguldījumu neredzīgo sporta attīstībā.
Gaidīsim Jūs 16. decembrī 18:00, Braila ielā 4, Rīgā.
Mēs parūpēsimies par muzikāliem priekšnesumiem un uzkodām.

Pēc vakara oficiālās programmas, turpināsim baudīt sarunas un mūziku brīvā atmosfērā. Aicinām pasākuma dalībniekus, kas vēlas piedalīties neformālajā daļā, par atspirdzinājumiem un uzkodām parūpēties pašus.