Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Sacensības ir atceltas

Sakarā ar Ministru Kabineta pieņemtajiem striktajiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai Latvijā – visas LNSS rīkotās sacensības IR ATCELTAS līdz 2021. gada 15. novembrim.

Šobrīd tas ietver:

  • šoudauna 2. posmu (23.,24. oktobris),
  • ziemas vieglatlētiku (13. novembris).

Iespēju robežās sacensības tiks pārceltas, bet aktuālā informācija par izmaiņām sacensību kalendārā tiks publicēta LNSS tīmekļa vietnēs, kā arī izsūtīta uz LNSS sportistu e-pastiem.

Esiet sportiski un veseli arī šajā sarežģītajā laikā!

Uģis Skuja, LNSS ģenerālsekretārs