Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Pirmais klātienes seminārs – Talsu novadā

“Mūsu organizācijas pārstāvji sekmīgi startējuši projektu konkursā un mērķtiecīgi realizē projektu, kura ietvaros šajā gadā iepazīstināsim ar neredzīgo un vājredzīgo iespējām sportot un socializēties Latvijas Neredzīgo Sporta savienības pasākumos,” skaidroja Imants Elstiņš, LNSS prezidents.

Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” iespējama pateicoties finansējumam no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus, programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Projekta vadītājs Indulis Bumbieris norādīja, ka dažādie ierobežojumi veidot tikšanās klātienē kavējuši plānotās vizītes Latvijas novados, taču mazinoties epidemioloģiski nedrošai situācijai, LNSS aktīvi virzās uz projektā iezīmētajiem mērķiem.

18. martā Talsu novadā viesojās astoņi LNSS pārstāvji, kuri iesaistījās biedrības sagatavotajā prezentācija par neredzīgo sporta vēsturi, ikdienu un nākotnes plāniem.

“Priecājos, ka varējām mūsu prezentāciju papildināt ar video fragmentiem, lai vislabākajā iespējamajā veidā skaidrotu un ilustrētu kā tad tieši notiek sacensības golbolā, šoudaunā un citos mūsu biedrības īstenotajos sporta notikumos,” stāsta viens no galvenajiem runātājiem, Uģis Skuja, LNNS ģenerālsekretārs.

LNSS izsaka pateicību Talsu novada pašvaldībai un Talsu kinoteātra “Auseklis” komandai par iespēju viesoties novadā un uzstāties ar prezentāciju.

“Mums ļoti svarīgi ir pilnveidot arī klātienes prezentāciju pieredzi un uzstāšanos. Projekta ietvaros esam spējuši pilnveidot prasmes kā videomateriālu veidošanā, tā arī komunikācijā. Priecājamies, ka esam radījuši tādu interaktīvu stāstu par mūsu darbu, kuru varam izmantot par pamatu arī nākamajos klātienes un kombinētajos hibbrīdpasākumos digitālā vidē,” rezumē Imants Elstiņš.