Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS sāks dalību Aktīvo iedzīvotāju fonda projektā

Indulis Bumbieris: LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBAProjekts “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienībasdarbības un kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2021/IK/194)

Projekts “Biedrības Latvijas Neredzīgo Sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana

2021. gada augustā tika parakstīts līgums starp Aktīvo iedzīvotāju fondu (AIF) un Latvijas Neredzīgo sporta savienību par projekta īstenošanu 2021.gadā un 2022.gadā. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbību, veicinot jaunu biedru piesaisti, attīstot valdes locekļu digitālās un mārketinga prasmes.

Latvijas Neredzīgo sporta savienības (LNSS) kapacitātes stiprināšanai projekta ietvaros paredzētas aktivitātes un pasākumi jaunu biedru piesaistei organizācijai.

Tiks organizētas informatīvās dienas par neredzīgo un vājredzīgo sporta sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar redzes invaliditāti, sociālo dienestu darbiniekiem, NVO un +pašvaldību pārstāvjiem 4 Latvijas reģionos (8 Latvijas pilsētās), koncentrējoties uz lauku rajoniem.

Ar ekspertu konsultāciju un lekciju palīdzību tiks attīstīts darbs pie organizācijas publicitātes, veidojot videoklipus publicēšanai LNSS YouTube kanālā, izstrādājot konkurētspējīgu saturu un vizuāli pievilcīgu dizainu organizācijas Facebook lapai, kā arī veikti tehniskie uzlabojumi ērtākai tās lietošanai. Visa projekta īstenošanas laikā organizēti projekta publicitātes pasākumi (preses relīzes, raksti reģionālajos laikrakstos, interneta vietnēs) un informēta plašāka sabiedrība.

Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” plānotās aktivitātes:

1. Jaunu biedru piesaiste.

2. Informatīvais seminārs “LNSS piedāvājums un iespējas” sociālo dienestu darbiniekiem, NVO pārstāvjiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

3. Digitālā mārketinga eksperta konsultācijas.

4. Sabiedrisko attiecību speciālista konsultācijas un monitorings.

5. Sabiedrības informēšana.

Projekta kopējais finansējums ir 15’470, 22EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro 22 centi), un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

ndulis Bumbieris: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus, programmas “Aktīvoiedzīvotāju fonds” ietvaros.Rakstu sagatavojaIndulis BumbierisLNSS valdes loceklis, projekta vadītājsTālr.26955934 e-pasts [email protected]