Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS noslēdz AIF projekta klātienes aktivitātes

LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBA
Projekts “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienība darbības un kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2021/IK/194).

27. augustā tika aizvadīts Latvijas Neredzīgo sporta savienības Aktīvo iedzīvotāju fonda
kapacitātes stiprināšanas projekta pēdējais pasākums. Pasākuma laikā tikās projektā
iesaistītie darbinieki un brīvprātīgie, lai dalītos iespaidos par paveikto gada laikā.
Ir patiesi liels prieks, ka pateicoties realizētajām aktivitātēm ir uzlabojusies mūsu organizācijas darbība. Kā Atzimēja projekta vadītājs Indulis Bumbieris lielākais ieguvums no projekta
aktivitātēm, ir tas ka varējām dibināt jaunus kontaktus Latvijas reģionos ar pašvaldībām un
nevalstiskajām organizācijām. Semināru laikā tika uzsāktas sarunas par iespējām sporta
pasākumus rīkot reģionos. Interesi par šāda veida sadarbību ir izrādījusi Limbažu Novada
pašvaldība, kuras rīcībā ir stadions un peldbaseins,kur būtu iespēja novadīt peldēšanas un
vieglatlētikas sacensības. Atsaucību izrādīja arī Talsu, Jēkabpils un Dobeles novada
pašvaldības, piedāvājot iespēju LNSS pārstāvjiem viesoties ar spēļu paraugdemonstrējumiem
pilsētas svētku laikā.
Jebkuru no šiem pasākumiem kad devāmies ārpus Rīgas var arī saukt par mūsu organizācijas
dalībnieku un brīvprātīgo saliedēšanas aktivitāti. Grupa kura viesojās ar prezentāciju pavadīja
laiku lai iepazītos tuvāk ar reģionu pilsētām, to infrastruktūru un vides pieejamību. Stāsta Linda
Bumbiere,kura ir viena no organizācijas brīvprātīgajām.
Par vienu no lielākajiem ieguvumiem var uzskatīt arī speciālistu piesaisti projekta aktivitātēm,
pateicoties Intam Balodim informatīvā Youtube kanāla Resume autoram, kritikai un padomiem
arī LNSS ir uzlabojusi savu sociālo tīklu un mājas lapas saturu. Savukārt sabiedrisko attiecību
speciālista Mareka Matisona darba, rezultātā LNSS vārds ir kļuvis atpazīstams arī caur masu
medijiem.
Lai padarītu mājas lapu interesantāku tās saturu esam papildinājuši ar video materiāliem, kuros
ir iespēja iepazīties ar stāstiem par LNSS darbiniekiem, sportistiem un sporta veidiem. Ar
projekta laikā iegādāto video tehniku tagad varam nodrošināt to, ka sacensību tiešraides var
vērot mūsu Youtube kanālā un tās tiešām ir kvalitatīvas to saka mūsu kanāla skatītāji ārzemēs
Kā vienu no ieguvumiem var atzīmēt arī to ka mūsu valdes locekļu un projektā iesaistīto
dalībnieku komunikācijas prasmes ir uzlabojušās un tie vairs nebaidās runāt ar lielāku auditoriju.
Piebilst LNSS ģenerālsakretārs Artūrs Būda
LNSS valde saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās aktivitātēs un deva ieguldījumu, lai par
mums sabiedrība zinātu vairāk.
Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana”
iespējama pateicoties finansējumam no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, izmantojot

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus, programmas “Aktīvo
iedzīvotāju fonds” ietvaros.
Rakstu sagatavoja
Indulis Bumbieris
LNSS valdes loceklis, projekta vadītājs
Tālr.26955934 e-pasts [email protected]