Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Laipni aicināti uz LNSS kongresu 2022

Esiet sveicināti, biedri un interesenti!
Aicinām Jūs uz LNSS 2022. gada kongresu, kurš notiks 26.03.2022. no plkst. 12:00 – 16:00 Latvijas Neredzīgo biedrības kluba telpās (Braila ielā 4, Rīgā).
Plānotā kongresa darba kārtība ir sekojoša:

  1. LNSS prezidenta, ģenerālsekretāra, revidenta atskaites ziņojums;
  2. LNSS 2021. gada pārskata apstiprināšana;
  3. 2022. gada kalendāra apstiprināšana;
  4. Izmaiņas LNSS statūtos: Juridiskam biedram iestājoties iesniegumam jāpievieno UR lēmums un statūti vai citi juridisko personu regulējošie dokumenti;
  5. Ētikas kodeksa apspriešana un potenciālā apstiprināšana;
  6. Dažādi jautājumi.

Aicināti ierasties ir visi, kas vēlas ietekmēt LNSS attīstību nākotnē, bet balsstiesīgo fizisko un juridisko biedru saraksti ir atrodami tīmekļa vietnes sadaļā dokumenti.