Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS darbi un attīstība

Iepriekšējais 2021. gads Latvijas Neredzīgo sporta savienībai izvērtās ļoti saspringts. Liela daļa sacensību organizācijas valdei bija jāorganizē tikai dažu mēnešu laikā. Liels darbs tika ieguldīts, lai organizētu arī aktivitātes ārpus sporta kalendāra un arēnām. Tika meklēti sadarbības partneri un startēts projektu konkursos. Lielu paldies jāsaka Rīgas domes labklājības departamentam, jo ar tā palīdzību tika piesaistīts finansējums organizācijas telpu nomai un to uzturēšanas izdevumiem.

Viens no lielākajiem aizvadītā gada Latvijas Neredzīgo sporta savienības sasniegumiem bija uzvara Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta konkursā. Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” ietvaros, aktīvi tiek strādāts pie organizācijas darbības popularizēšanas un sabiedrības informēšanas par to, ka vispār pastāv tāda biedrība. Šī projekta ietvaros organizācijas valdes locekļi apgūst jaunas prasmes sociālo tīklu lietošanā, sadarbojoties ar Intu Balodi. Pateicoties AIF atbalstam tika iegādāta video tehnika, ar kuras palīdzību tagad labākā kvalitātē ir iespējams veidot video tiešraides no sacensībām(īpaši šoudauna) un sagatavot video materiālus, tādējādi informējot par biedrības aktualitātēm un darbību.

Izmantojot  NVA dotās iespējas tika piesaistīti stipendiāti (bezdarbnieki ar redzes invaliditāti) no NVA darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanas programmā. 2021. gads noslēdzās ar organizācijas atgriešanos uz telpām Juglā. Izvērtējot esošo situāciju valde nonāca pie slēdziena, ka lai organizācija turpmāk savu darbību varētu attīstīt tai ir nepieciešamas telpas, aks atrodas Juglā, tuvāk Strazdumuižas ciematam. Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Neredzīgo biedrību tika atrastas telpas Strazdumuižas uzņēmuma teritorijā un dažas dienas pirms Jaunā gada ,piedaloties organizācijas valdei un brīvprātīgajiem sporta savienība pārcēlās uz jaunajām telpām.

Organizācijas auditorija ir cilvēki kuri galvenokārt dzīvo Juglā un tiem ir svarīgi, lai telpas būtu pieejamas un līdz tām varētu ērti nokļūt. Kā jau gada nogalē “Dod pieci” galvenā tēma bija vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tad , protams, arī mūsu organizācijai tas ir aktuāli.

Tālākie organizācijas plāni ir saistīti ar materiālā atbalsta saņemšanu, lai šīs telpas varētu labiekārtot un padarīt apdzīvojamas. Tāpēc aicinām ikvienu mūsu organizācijas biedru, sportistu un atbalstītāju sniegt ieguldījumu Latvijas Neredzīgo sporta savienības attīstībā. Tikai pateicoties Jūsu ieguldījumam un atbalstam telpās varēs notikt treniņi, dažāda veida nodarbības un sacensības. Atbalstiet mūs ar savu brīvprātīgo darbu un ziedojumu, jo kopā mēs tiešām varam paveikt daudz.

Uz attīstību vērstā LNSS valde