Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS 2020. gada kopvērtējums individuālajā vērtējumā.

Ņemot vērā gaidāmo saspringto sacensību kalendāru 2021. gadam, kad
sacensības tiks atsāktas, kad tas tiks atļauts, tad 3 nenotikušās sacensības
no 2020. gada beigām tiek atceltas, kas nozīmē , ka ir laiks apkopot
rezultātus.
Šeit par individuālo vērtējumu.
52 sportisti tika pie ieskaites punktiem.

 1. vieta 2020. gadā pienākas Guntim Bringulim no “Redzi Mani”, kura
  kontā 46 punkti
 2. vietā pagājušo sezonu noslēdza Aigija Tērauda, kas arī pārstāv “Redzi
  Mani”. Aigijas kontā 48 punkti
  Par LNSS 2020. gada individuālā vērtējumu čempionu ir kļuvis “Skola”
  pārstāvis Deniss Ovsjaņņikovs, kuram beigās 55 punkti.
  Sveicam , protams, visus laureātus.