Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Sadarbības memorands ar “Sporto Latvija”

Šodien noslēdzām sadarbības memorandu ar “Sporto Latvija “, lai kopīgi popularizētu sportu arī neredzīgo un vājredzīgo cilvēku vidū.

✅ Mums Palīdzēs organizēt pasākumus un dažādas sportiskas aktivitātes

✅ Popularizēs sportu kā instrumentu, lai palīdzētu personām ar redzes traucējumiem atgriezties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē

✅ Veicinās neredzīgo vai vājredzīgo cilvēku integrāciju sabiedrībā

✅ Nodrošinās redzes invalīdu interešu aizstāvību sporta jomā.

Ar memoranda parakstīšanu sākam arī aktīvu darbu pie projekta “Sporto Latvija – Ejam Visi!” 31.jūlijā, Dambjapurva ezera aktīvās atpūtas laukumā.

Šis būs labdarības pārgājiens, kurā aicināsim piedalīties ikvienu interesentu. Visi ienākumi no dalības maksām tiks novirzīti LNSS ekipējuma un aprīkojuma iegādei. Divās distancēs pa Šmerļa mežu, pārgājiena laikā būs jāizpilda dažādi uzdevumi, kas saistīti ar neredzīgu vai vājredzīgu cilvēku ikdienu, piemēram, kā lasīt braila rakstā.

Uz tikšanos pārgājienā!