Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Rekvizīti

Latvijas Neredzīgo sporta savienība
Juglas iela 14A, Rīga, LV-1024[email protected]
Reģistrācijas Nr.: 40008023251
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Konta Nr.: LV42UNLA0050016656062