Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Biedrības “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” darbības un kapacitātes stiprināšana


Indulis Bumbieris: LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBAProjekts “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienībasdarbības un kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2021/IK/194)

Biedrības kapacitātes projekts

2021.gada 1.septembris – 2022.gada 31.augusts

Latvijas Neredzīgo Sporta savienība 2021. gada augustā parakstīja līgumu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu, lai sāktu īstenot projektu “Biedrības “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” darbības un kapacitātes stiprināšana”. Tā mērķis ir stiprināt LNSS darbību, attīstot valdes locekļu digitālās un mārketinga prasmes, kā arī veicinot jaunu biedru piesaisti.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • sociālo dienestu darbiniekiem, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem astoņās Latvijas pilsētās notiks informatīvās dienas par cilvēku ar redzes invaliditāti iesaisti neredzīgo un vājredzīgo sporta aktivitātēs;
 • jaunu biedru piesaiste;
 • LNSS publicitātes uzlabošana, piesaistot sabiedrisko attiecību un digitālā mārketinga speciālistus un organizējot valdes locekļu apmācības:
  • videoklipu producēšana LNSS YouTube kanālam, skatītāju piesaistīšana,
  • konkurētspējīga satura un dizaina izstrāde LNSS sociālajiem tīkliem;
 • sabiedrības informēšana (publicitāte reģionālajos medijos, interneta vietnēs u.c.).
  Projekta kopējais finansējums ir 15’470,22 eiro. To pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.
  ŠĪ projekta norisēm sekojiet līdzi šajā lapā, kā arī LNSS Facebook un YouTube kanālā!

Indulis Bumbieris: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus, programmas “Aktīvoiedzīvotāju fonds” ietvaros.Rakstu sagatavojaIndulis BumbierisLNSS valdes loceklis, projekta vadītājsTālr.26955934 e-pasts [email protected]