Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS viesojas arī Daugavpilī

 Indulis Bumbieris: LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBAProjekts “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienībasdarbības un kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2021/IK/194)

Latvijas Neredzīgo sporta savienības pārstāvji apmeklē Daugavpili.
Daugavpils bija viena no tālākajām pilsētām, kuru apmeklējām Aktīvo
iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta ietvaros. Brauciens aizņēma 3 stundas
vienā virzienā un bijām jau rēķinājušies, ka atpakaļ Rīgā nebūsim ātrāk par
deviņiem vakarā.
No šīs pilsētas agrāk uz LNSS sacensībām peldēšanā un vieglatlētikā brauca
daudz sportistu, taču to pārtrauca Covid-19 pandēmija. Daugavpilī ir aktīvas
divas organizācijas, kuras darbojas lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar redzes
invaliditāti un tieši šo organizācijas cilvēkus uzrunājam, lai atgādinātu par
iespējām, kuras piedāvājam.
Kā atdzina apmeklētāji ir nepieciešams aktīvs cilvēks kurš uzņemtos
organizēt treniņus uz vietas Daugavpilī un sniegtu informāciju par
sacensībām, ja tādas tiek plānotas.
Prieks bija par Daugavpils novada sociālā dienesta atsaucību, jo pateicoties
tam semināru bija iespējams organizēt pielāgotās telpās Dienas centrā
“Saskarsme”.
Latvijas Neredzīgo sporta savienības valdes loceklis
Projekta vadītājs
Indulis Bumbieris
[email protected]
Tālr.26955934
https://lnsssports.lv/
https://m.facebook.com/LNSSSPORTS.LV/
Informatīvie semināri Latvijas reģionos tiek organizēti projekta “Biedrības
Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana”
ietvaros, pateicoties finansējumam no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas,
izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumentus.

Indulis Bumbieris: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus, programmas “Aktīvoiedzīvotāju fonds” ietvaros.Rakstu sagatavojaIndulis BumbierisLNSS valdes loceklis, projekta vadītājsTālr.26955934 e-pasts [email protected]