Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS rīkotais seminārs Rēzeknē

 Indulis Bumbieris: LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBAProjekts “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienībasdarbības un kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2021/IK/194)

Turpinot aktīvo darbību Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektā, kura mērķis ir palīdzēt stiprināt Latvijas Neredzīgo sporta savienības (LNSS) darbību un palielināt dalībnieka skaita kapacitāti, piektdien 29. aprīlī mēs organizācijas komanda devāmies uz Rēzekni, lai novadītu semināru interesentiem.

“Prezentējot iespējas, kuras cilvēkiem ar redzes invaliditāti varam piedāvāt, zināšanas, kuras varam sniegt paši kā organizācija arvien noslīpējam tos darbības virzienus, kuros attīstīsim darbu turpmāk. Katra aizvadīta publiska prezentācija ir lielisks darba plānu apkopojums,” uzsvēra LNSS ģenerālsekretārs Artūrs Būda, kurš pirmoreiz LNSS prezentēja jaunajā kvalitātē, no biedrības ģenerālsekretāra skatupunkta.

Prieks ka klausītāju skaits, kuri atsaucās uz uzaicinājumu, ka klausītāju skaits bija jau lielāks kā iepriekš seminārā Talsos. Šoreiz raisījās aktīvas diskusijas ar vietējo organizāciju pārstāvjiem par dažādiem jautājumiem, iespējām iesaitīties un apmeklēt aktivitātes, kuras organizē LNSS. Kā norādīja vietējo invalīdu organizāciju pārstāvji, Neapšaubāmi cilvēku aktivitāti ir ietekmējusi Covid-19 pandēmija, kad cilvēkiem nebija iespēju apmeklēt pasākumus. Līdz ar to ir jāmēģina cilvēkus, kuri nosēdējuši mājās atkal iekustināt.

“Domāju ar savu darbu un ar aktīvo sportistu panākumiem, ar mūsu, Latvijas pārstāvjiem vadošajā starptautiskajā neredzīgo sporta organizācijā, mēs arī pandēmijas laikā spējām pierādīt savu darbspēju. Es ļoti ceru, ka turpināsim aktīvi diskutēt valdē, aktīvi darboties projektos un mums būs iespēja vēl vairāk atbalstīt neredzīgos un vājredzīgos sportotgribētājus,” piebilda Imants Elstiņš, biedrības iepriekšējais vadītājs, kurš nesen nodeva LNSS vadības grožus, Uģa Skujas rokās.

Latvijas Neredzīgo sporta savienības komanda saka, lielu paldies “Latgales mācību centram” par viesmīlīgo uzņemšanu kā arī visiem, kuri bija ieradušies uz semināru. Ceram ka aktīvo sportotāju skaits Rezeknē palielināsies un sadarbība turpināsies.

Nākamā mūsu semināru pietura – Jūrmala, kur pavisam drīz 6. maijā viesosimies Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūrā.

Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” iespējama, pateicoties finansējumam no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

Indulis Bumbieris: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus, programmas “Aktīvoiedzīvotāju fonds” ietvaros.Rakstu sagatavojaIndulis BumbierisLNSS valdes loceklis, projekta vadītājsTālr.26955934 e-pasts [email protected]