Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Ceriņu festivāla noskaņās viesojamies arī Dobelē

Indulis Bumbieris: LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBAProjekts “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienībasdarbības un kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2021/IK/194

20.maija rītā mēs – Latvijas Neredzīgo sporta savienības brīvprātīgie un organizācijas valdes
pārstāvji Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta ietvaros devāmies ceļā uz Ceriņu pilsētu
Dobeli. Lai gan laiks no rīta kad izbraucām nesolījās būt saulains, dažbrīd lija lietus un
satiksmes dēļ iekļuvām sastrēgumos precīzi 10:00 nonācām Dobelē. Kā atzina LNSS valdes
pārstāvji Dobele bija viena no draudzīgākajām pilsētām, kurā viesojāmies ar savu sagatavoto
prezentāciju.
Liels prieks LNSS komandai bija par Dobeles novada pašvaldības darbinieku atsaucību, jo bez
tās nebūtu iespējams semināru aizvadīt tik patīkama gaisotnē. Prieks ka semināra apmeklētāju
vidū bija gan sociālā dienesta darbinieki, gan vietējo organizāciju pārstāvji.
Apmeklētāji izrādīja interesi par pielāgotajiem sporta veidiem un vieglatlētikas disciplīnām, jo
tieši vieglatlētikā arī trenējas LNSS sportists Emīls Dzilna, kurš ir dobelnieks.
Tas ir viens no labajiem piemēriem, ka arī cilvēki ar redzes invaliditāti Latvijas reģionos gūst
vērā ņemamus rezultātus un startē arī ārzemēs
Kā atzīmēja LNSS sportists Gints Blumbergs, cilvēka dzīve jau nebeidzas arī pēc invaliditātes
iegūšanas un redzes zaudēšanas, viss ir atkarīgs no motivācijas un vēlmes dzīvot aktīvu dzīvi.
Viena no lielākajām problēmām ir tā, ka jauniešiem trūkst intereses, un tie kuri ir beiguši skolas
gaitas Rīgā “Strazdumuižā” izklīst pa Latviju un pēc tam nav iespējams tos atrast un iesaistīt
pasākumos. Piebilst LNSS valdes loceklis Imants Elstiņš.
Liela problēma ir tā ka iestādes nedrīkst izpaust informāciju par klientiem un izmantot to pat
labiem mērķiem, jo to aizliedz datu aizsardzības regula. Arī sociālā dienestā nav informācijas
par cilvēkiem, ja vien tie nevēršas ar jautājumiem vai palīdzības.
LNSS ģenerālsekretārs Artūrs Būda uzsvēra to, cik svarīgi ir savstarpēji komunicēt un būt informācijas apmaiņā.
Noslēdzot šo dienu laiks bija uzlabojies un mājupceļā vēl varējām iegriezties arī Dobeles ceriņu
dārzā, lai pastaigātos iepazītu daudzveidīgās augu šķirnes un nogaršotu ceriņu saldējumu.
Ir prieks ka par organizācijas aktivitātēm un iespējām, izdodas uzrunāt arvien plašāku auditoriju
Latvijas reģionos.
Lielu paldies LNSS valde saka Dobeles novada sociālā dienesta darbiniekiem par atsaucību un
iespēju organizēt semināru iestādes telpās.
Latvijas Neredzīgo sporta savienības valdes loceklis
Indulis Bumbieris
Informatīvie semināri Latvijas reģionos tiek organizēti projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo
sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” ietvaros, pateicoties finansējumam no
Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu
instrumentus.

Indulis Bumbieris: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentus, programmas “Aktīvoiedzīvotāju fonds” ietvaros.Rakstu sagatavojaIndulis BumbierisLNSS valdes loceklis, projekta vadītājsTālr.26955934 e-pasts [email protected]