Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Starptautiskais šoudauna turnīrs Viļņā.