Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Tandēmu riteņbraukšana

LNSS 2020. gada čempionāts Tandēmu riteņbraukšanā.

NOLIKUMS

Vieta un laiks:

Čempionāts notiks ceturtdien 2020.gada 4.septembrī, Rīgā Biķernieku kompleksā sporta bāzē S. Eizenšteina ielā. 2. Sacensību sākums plkst. 11.00

Sacensību vadība:

Sacensības organizē un vada LNSS apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību programma:

10.00 – dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās.

10.30 – sākas iesildīšanās.

11.00 – sacensību sākums.

Dalībnieki:

Dalībnieki netiek dalīti redzes grupās. Uzvarētāji tiek noteikti: vīriešu ekipāžu, sieviešu ekipāžu un jaukto ekipāžu vērtējumā.

Tandēma pilotam jābūt redzīgam vai B4 grupas dalībniekam. 

Distances:

Dalībnieki veic 10km distanci (2 apļi).

Inventārs un pavadoņi:

Sacensību dalībniekiem jācenšas pašiem nodrošināt atbilstošs inventārs un pilots.

Savlaicīgi brīdinot (piesakoties) sacensību organizatorus ir iespējams meklēt risinājumus. Dalībniekiem, kuriem nebūs sava tandēmu velosipēda, iepriekš brīdinot, būs iespēja startēt pēc pārējiem dalībniekiem ar LNSS un tandēmiem, izlozējot starta tandēmus.

Apbalvošana:

1.-3. vietu ieguvēji katrā sporta veidā un katrā disciplīnā pēc sacensībām tiek apbalvoti ar  medaļām. Ja disciplīnā ir mazāk par 4 dalībniekiem, tad  apbalvo tikai 1. un 2. vietas ieguvējus. Ja disciplīnā piedalās mazāk par 3 dalībniekiem, ar sacensību medaļu apbalvo tikai 1.vietas ieguvēju.

Dalības maksa:

LNSS gada licenču īpašniekiem – bezmaksas.

Pārējiem dalībniekiem – 2 EUR.

Pieteikumi:

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski(https://eu.jotform.com/build/202234945608355), līdz 24.augustam pēc aicinājumā norādītās saites (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas pieteikumu nosūtīt elektroniski, tad zvanīt pa tel. 29624353).

Pieteikties sacensībām iespējams, veidojot kolektīvo pieteikumu caur  reģionāliem neredzīgo sporta klubiem. 

  • Pārstāvim vai dalībniekam jābūt līdzi LNSS gada licencei vai diagnozi apliecinošam dokumentam.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

LNSS var dažādu apstākļu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem.

Drošība:

Katrs sacensību dalībnieks reģistrējoties apliecina ar savu parakstu, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. 

Katram ekipāžas dalībniekam obligāti jābūt uzvilktai aizsargķiverei.

Izmaiņas sacensību nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 26596476.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu veselības apliecinājuma izziņai, ko sagatavojusi LNSS valde.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.