Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Spēka trīscīņa

LNSS 2020. gada čempionāts spēka trīscīņā.

NOLIKUMS.

Mērķis un uzdevumi:

Spēka trīscīņas popularizēšana un, tālākā attīstība visā valstī. Latvijas Neredzīgo sporta savienības 2020. gada čempionu noskaidrošana spēka trīscīņā. Aktīvās atpūtas un veselīgā dzīvesveida popularizēšana.

Jaunu interesentu piesaiste savienības rīkotajām sporta aktivitātēm.

Vieta un laiks:

Spēka trīscīņas sacensības notiks, 2020. gada 22.augustā, plkst. 10.30 Rīgā. Ūnijas ielā 82, Owl Gym sporta klubā.

Sacensību vadība: 

Sacensības organizē LNSS, sadarbībā ar biedrību „Spēka Pasaule” un Latvijas Pauerliftinga federāciju.

Sacensību programma:

10.00 – Ierašanās un reģistrēšanās, svēršanās

10.15 – iesildīšanās 

10.30 – sacensību sākums

Dalībnieki:

Dalībnieki tiek iedalīti sekojošās grupās: sievietes un vīrieši.

Sacensības:

Sacensības notiek pēc IBSA un pēc IPF (Starptautiskā Pauerliftinga federācija) noteikumiem sekojošās disciplīnās:

A. Piesēdieni B. Spiešana guļus C. Vilkme D. Kopsumma

Noteikumi:

  • Sacensības notiek starp spēka trīscīņas atlētiem kategorijās, kas tiek noteiktas pēc dzimuma. 
  • Jebkura vecuma atlētiem, kas vecāki par 16 gadiem.
  • Katram dalībniekam ir trīs mēģinājumi katrai disciplīnai. 
  • Atlēta labākais, ieskaitītais mēģinājums katrā disciplīnā veido sacensību rezultātu kopsummu. 
  • Ja divi vai vairāki sacensību dalībnieki sasniedz vienādu kopsummu, tad vieglākais dalībnieks ierindojas augstākā vietā par smagāko.
  • Uzvarētājs tiek noteiks pēc Wiks koeficienta. 

Apģērbs:

Katrs dalībnieks pats nodrošina sev sporta tērpu un apavus attiecīgi noteikumiem. Tiesnesim ir tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja dalībniekam nav noteikumiem atbilstoša tērpa. 

Apbalvošana:

1.-3. vietu ieguvēji pēc sacensībām tiek apbalvoti ar medaļām. Ja ir mazāk par 4 dalībniekiem, tad apbalvo tikai 1. un 2. vietas ieguvējus. Ja  piedalās mazāk par 3 dalībniekiem, ar sacensību medaļu apbalvo tikai 1.vietas ieguvēju.

Dalības maksa:

LNSS gada licenču īpašniekiem – bezmaksas.

Pārējiem dalībniekiem – 2 EUR.

Pieteikumi:

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski,(links būs pieejams 2 nedēļas pirms sacensībām) līdz 15.augustam pēc aicinājumā norādītās saites (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas pieteikumu nosūtīt elektroniski, tad zvanīt pa tel. 29692733).

Pieteikties sacensībām iespējams, veidojot kolektīvo pieteikumu caur reģionālajiem neredzīgo sporta klubiem.

Pārstāvim vai dalībniekam jābūt LNSS gada licencei vai diagnozi apliecinošam dokumentam.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

LNSS var atcelt vai pārcelt sacensības dažādu iemeslu dēļ, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 26596476.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu veselības apliecinājuma izziņai, ko sagatavojusi LNSS valde.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.