Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Šoudauna 2. posms

LNSS čempionāta šoudaunā 2. posms

NOLIKUMS.

Laiks un vieta:

Šoudauna sacensības notiks 2020.gada 7 – 9. augusts Liepājā, Liepājas Neredzīgo Biedrības telpās, Ganību iela 197/205.

Sacensību sākums: 8.augustā plkst. 8:00

Sacensību vadība:

Sacensības organizē LNSS.

Sacensības vada LNSS apstiprināti tiesneši.

Sacensību kārtība:

Sacensības norisinās divās līgās – 1. līgā un 2. līgā;

Vīrieši un sievietes spēlē kopā;

1. līgā spēlē 12 spēlētāji, kuri 2019. gada kopvērtējumā ieņem 1. līdz 12. pozīciju. Pārējie spēlē 2. līgā;

Citu valstu pilsoņi var piedalīties sacensības tikai ārpus kārtas, un nevar iegūt reitinga punktus. Piesakoties sacensībām ir iespēja lūgt LNSS valdei piešķirt “Wild card”;

LNSS valdei ir tiesības piešķirt divas “Wild card” pozīcijas spēlētājiem dalībai 1. līgā. Uz “Wild card” var pieteikties spēlētāji, kuri nav izcīnījuši vietu iepriekšējā gada kopvērtējumā;

Sacensības notiek uz 3 šoudauna galdiem, ievērojot IBSA apstiprinātos šoudauna noteikumus, līdz 2 uzvarētiem setiem. Play-off spēles tiek spēlētas līdz 3 uzvarētiem setiem.

Pirmās līgas spēlētāji tiks sadalīti divās grupās, ņemot vērā sezonas reitingu, un izspēlēs grupu turnīru. Četri labākie no katras grupas turpina cīņu par uzvaru pēc izslēgšanas spēļu (play-off) sistēmas.

Otrās līgas spēlētāji tiks sadalīti grupās atkarībā no konkrētā dalībnieku skaita, kas būs pieteikušies attiecīgajam posmam.

Tālāk arī izspēlēs play-off sistēmu.

Dalības maksa:

LNSS gada licenču īpašniekiem – bezmaksas.

Pārējiem dalībniekiem – 2 EUR

Pieteikumi:

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski(links būs pieejams 2 nedēļas pirms sacensībām), līdz 1.augustam pēc aicinājumā norādītās saites (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas pieteikumu nosūtīt elektroniski, tad zvanīt pa tel. 29624353).

Pieteikties sacensībām iespējams, veidojot kolektīvo pieteikumu caur reģionālām organizācijām un neredzīgo sporta klubiem.

Inventārs:

Uz sacensībām jāierodas ar savu sacensību inventāru (brilles, cimds un rakete). Ja spēlētājam nav iespējas ierasties ar savu inventāru, lūgums informēt par to organizatorus.

Nakšņošana un ēdināšana:

LNSS nodrošina dalībniekus ar nakšņošanu.

Sacensību vietā būs iespēja dabūt silto ēdienu, par samaksu, pieteikumā atzīmējot „Jā” pie sadaļas „Ēdināšana”.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

LNSS var dažādu iemeslu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected]

Reitinga punkti:

Punkti tiek piešķirti abās līgas atbilstoši ieņemtajai vietai:

 1. Vieta – 15 punkti
 2. Vieta – 12 punkti
 3. Vieta – 10 punkti
 4. Vieta – 9 punkti
 5. Vieta – 8 punkti
 6. Vieta – 7 punkti
 7. Vieta – 6 punkti
 8. Vieta – 5 punkti
 9. Vieta – 4 punkti
 10. Vieta – 3 punkti
 11. Vieta – 2 punkti
 12. Vieta – 1 punkti
 13. … vietas – 0 punkti

*Kopvērtējumā otrās līgas dalībnieki ieņems vietas aiz pirmās līgas sportistiem.

Spēlētāju rotācija pēc sezonas:

Balstoties uz rezultātiem trijos sezonas posmos, katrai līgai tiks izveidots sezonas kopvērtējums. 11. un 12. vietas ieguvēji pirmajā līgā nākamo sezonu aizvadīs otrajā līgā, savukārt 1. un 2. vietas ieguvēji otrajā līgā nākamajā sezonā spēlēs pirmajā līgā.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu veselības apliecinājuma izziņai, ko sagatavojusi LNSS valde.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.