Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Šahs un dambrete

LNSS čempionāts šahā un 100 lauciņu dambretē.

NOLIKUMS.

Laiks un vieta:

Šaha un 100 lauciņu dambretes čempionāts notiks 2020.gada 25.jūlijā Rīgā, Strazdumuižas klubā, Braila ielā 4.

Sacensību sākums: plkst.10:00

Sacensību vadība:

Sacensības organizē LNSS.

Sacensības vada LNSS apstiprināti tiesneši.

Sacensību kārtība:

Sacensības šahā un 100 lauciņu dambretē notiek pēc IBSA dambretes kodeksa.

Dalībnieki netiek iedalīti atsevišķās redzes invaliditātes grupās.

Sacensības notiek pēc riņķa vai Šveices sistēmas (pēc galvenā tiesneša skatījuma). Apdomas laiks tiek noteikts diferencēti, atkarībā no redzes invaliditātes (vienas inv. grupas pārstāvjiem 30min., spēlējot ar B1 grupas spēlētāju -B1 gr. – 40min, B2,B3, B4 grupai 20min.).

Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu izcīna dalībnieks:

  1. kuram labāks koeficients (Buholca koef.)
  2. savstarpējās spēles rezultāts
  3. kuram vairāk izcīnītu uzvaru

Dalības maksa:

LNSS gada licenču īpašniekiem – bezmaksas.

Pārējiem dalībniekiem – 2 EUR.

Pieteikumi:

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski(links būs pieejams 2 nedēļas pirms sacensībām), līdz 24.jūlijam pēc aicinājumā norādītās saites (ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas pieteikumu nosūtīt elektroniski, tad zvanīt pa tel. 26596476).

Pieteikties sacensībām iespējams, veidojot kolektīvo pieteikumu caur reģionāliem neredzīgo sporta klubiem.

  • Pārstāvim vai dalībniekam jābūt līdzi LNSS gada licencei vai diagnozi apliecinošam dokumentam.

Sacensību atcelšana/pārcelšana:

LNSS var dažādu iemeslu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, kā arī mainīt sacensības norises vietu un laiku, par to paziņojot reģionālajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī izsūtot e-pastu LNSS datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected], vai zvanot pa tālruni 26596476.

Apbalvošana:

1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. Ja disciplīnā ir mazāk par 4 dalībniekiem, tad apbalvo tikai 1. un 2. vietas ieguvējus. Ja disciplīnā piedalās mazāk par 3 dalībniekiem, ar sacensību medaļu apbalvo tikai 1.vietas ieguvēju.

Sacensību laikā katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu veselības apliecinājuma izziņai, ko sagatavojusi LNSS valde.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.