Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Golbola 2. posms(Atceltas)

Atceltas