Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS 2024. gada juridisko un fizisko biedru kopvērtējuma kausa nolikums

Vieta un laiks:

LNSS kausa izcīņa norisinās visa sacensību kalendārā gada garumā, ņemot vērā visus LNSS 2024.gada čempionātus (šahs šoudauns, peldēšana, vieglatlētika, 100 lauciņu dambrete, tandēmu riteņbraukšana, golbols ,spēka trīscīņa, ziemas vieglatlētika, šoudauns komandām un boulings). Novusa un galda spēļu sacensībās netiek ieskaitītas gada individuālajā un komandu ieskaitē.

Dalībnieki:

Piedalās pārstāvošās organizācijas, juridiskie un fiziskie biedri. Fiziskie biedri pārstāv sporta klubus, vietējās vai teritoriālās organizācijas, biedrības, apvienības un savas pilsētas.

LNSS kausa izcīņas kārtība:

Katra sacensību dalībnieka iegūtie punkti tiek pieskaitīti dalībnieka pārstāvētajam sporta klubam, organizācijai, biedrībai vai pārstāvētajai pilsētai. Katrs sacensību dalībnieks sacensībās iegūst noteiktu punktu daudzumu pēc attiecīgi izcīnītās vietas:

par 1.vietu – 12 punkti;

par 2.vietu – 10 punkti;

par 3.vietu – 8 punkti;

par 4.vietu – 6 punkti;

par 5.vieti –  5 punkti;

par 6.vietu – 4 punkti;

par 7.vietu – 3 punkti;

par 8.vietu – 2 punkts.

par zemāk izcīnītām vietām tiek piešķirts 1 punkts.

  • Punkti tiek piešķirti visās LNSS rīkotajās sacensībās, izņemot novusu un galda spēļu turnīru;
  • Punkti tiek piešķirti vērtējot rezultātus kopējā tabulā (netiek iedalīti vecuma grupās);
  • Komandu sporta veidos (golbols un šoudauns komandām) punkti tiek piešķirti katram komandas dalībniekam, ja viņš ir piedalījies, vismaz vienā spēlē;
  • Asistenti (vieglatlētika) un piloti (tandēmu riteņbraukšanā) drīkst nebūt reģistrētie klubu biedri;
  • LNSS sacensību kalendārajā gadā sportisti nedrīkst mainīt organizāciju, biedrību, sporta klubu vai sevis pārstāvēto pilsētu. Sportists pieraksta vietu varēs mainīt pēc LNSS sacensību kalendārā gada noslēguma.

Apbalvošana:

LNSS 2024. gada čempionāta sezonas beigās, summējot iegūtos punktus, 1.-3.vietu ieguvušās organizācijas, juridiskie un fiziskie biedri saņem balvas, kā arī 1.vietu  ieguvusī tiek apbalvota ar LNSS kausu.

LNSS prezidents:                                                                          /U. Skuja/

LNSS ģenerālsekretārs:                                                     /A. Būda/